Wat is je nettowaarde?

Wat is je nettowaarde?

Je nettowaarde vertelt hoeveel jij als persoon in euro’s waard bent. Dat is vooral interessant als je je nettowaarde wilt verhogen. Ik leg je uit hoe je je nettowaarde berekent en hoe je je nettowaarde verhoogt.

Het is interessant om te weten hoe je ervoor staat in vergelijking met anderen. Spaargeld is één van de manieren om dat te doen. Je kunt bijvoorbeeld jouw spaargeld vergelijken met dat van leeftijdsgenoten. Je nettowaarde of vermogen is een andere manier om je financiële situatie te vergelijken met die van een ander. Ik leg je er alles over uit.

Wat is je nettowaarde?

Je nettowaarde bereken je door al je schulden af te trekken van al je bezittingen. Het getal dat eruit komt is je nettowaarde. Dit wordt ook wel je vermogen genoemd. Je nettowaarde omvat dus je hypotheek, de waarde van je huis, je studieschuld, je spaargeld en alle andere vormen van geld en schuld die jij bezit.

Waarom is je nettowaarde belangrijk?

Mensen die sparen willen graag hun voortgang meten. Dat kan je doen door te kijken naar de waarde van je spaargeld, maar dat is niet het hele plaatje. Door je hypotheekschuld mee te nemen, kan je ook de waarde van het extra aflossen op je hypotheek zien. Door de stijgende waarde van je huis en je beleggingen mee te rekenen, krijg je een compleet beeld van je financiële situatie.

Lees ook: “De twintig beste tips om meer te sparen

Je nettowaarde op een willekeurig moment is niet zo interessant. Waar het spaarders vooral om gaat is de groei van hun vermogen in de loop van maanden en jaren zichtbaar te maken.

Zo bereken je je nettowaarde: schulden

Bij het berekenen van je vermogen is het de bedoeling dat je al je schulden meerekent. Dat betekent dat je moet opzoeken hoeveel je nog moet aflossen op je hypotheek. Je studieschuld telt ook mee, net als leningen bij een bank of bij vrienden en familie. Hoeveel je rood staat op je betaalrekening en creditcardschulden tel je er ook bij op.

Lees ook: “Drie tips als je extra op je hypotheek gaat aflossen

Zo bereken je je nettowaarde: bezittingen

Als je in een koopwoning woont is dat waarschijnlijk je grootste bezit. Je kunt de woning laten taxeren of gewoon uitgaan van de WOZ-waarde. Ik zou die laatste doen. Daarnaast tel je al je bank- en spaargeld bij elkaar op. Neem ook de huidige waarde van beleggingsproducten, eigenaarschap van ondernemingen en onroerend goed mee.

Positieve nettowaarde of negatieve nettowaarde

Trek nu het opgetelde bedrag van al je schulden af van je bezittingen. De uitkomst is je nettowaarde. Je nettowaarde kan negatief zijn. Die kans is groot als jouw woning “onder water” staat. Wanneer de waarde van je woning lager is dan de hypotheek die er nog op zit, staat je woning onder water. Door de stijgingen van de WOZ-waardes de afgelopen jaren hebben de meeste mensen een positieve nettowaarde.

De vermogens van Nederlandse huishoudens. In 2017 had 19 procent (1,5 miljoen huishoudens) een negatief vermogen. Bron: CBS.

Hoe vergroot je je nettowaarde?

Op de korte termijn vergroot je je nettowaarde voor meer geld te sparen en geen overbodige spullen te kopen. Je kunt zelfs het gespaarde geld beleggen of investeren om het nóg meer waard te laten worden. Op de lagere termijn zijn er meer opties.

Een baan met carrièremogelijkheden en een bijbehorend groeiend salaris is van groot belang. Over tien, twintig of veertig jaar kan je een enorm vermogen vergaren. Dat geldt overigens alleen als je niet ten prooi valt aan levensstijl inflatie.

Nederlandse vermogens naar de leeftijd van de hoofdkostwinner. Bron: CBS.

Het is belangrijk om vroeg te beginnen en doelen te stellen als je je nettowaarde wilt vergroten. Kies bijvoorbeeld een maandelijks bedrag dat je wilt sparen of investeer tijd in een opleiding. Vooral als je nog jong bent loont het om de betekenis van geld voor jou helder te hebben.

Dit is mijn nettowaarde

Ik houd het bij in een apart tabblad op mijn spreadsheet. In 2016 kochten wij een huis en stopten veel geld in onderhoud. Daarom daalde onze nettowaarde het jaar erna. Sindsdien stijgt hij gestaag. Wil je weten hoe? Lees dan mijn artikel “Welke potjes heeft Spaarvader in 2020?

Spaarvader nettowaarde

Heb jij je nettowaarde wel eens berekend? Of vind jij het eigenlijk geen goed middel om je financiële situatie te bekijken? Laat jouw getallen of jouw mening achter in de commentaren!

Spaarvader

Spaarvader is leraar, vader en spaart graag. Sinds 2016 werkt hij elke maand om financieel meer vrij te worden. Dit blog is wat hij heeft geleerd, voor jou. Daarnaast heeft hij een wekelijkse nieuwsbrief met bespaartips. Zijn missie is: jou leren hoe je je leven verbetert door beter met geld om te gaan.

Geef een antwoord